Els quatre grups de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Feliu (TSF, ERC, PP i ICV EUiA) han sol·licitat la celebració d’un ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: ““Creació d’una comissió especial per investigar la contractació d’un Gestor Turístic per 5.445€ mensuals”.
Aquesta contractació ja ha generat debats en plens anteriors, especialment entre TSF i el govern on el grup independent considerava desproporcionada la xifra de 5.445 euros , així com els mecanismes emprats en la seva contractació, i el govern responiat que aquesta quantitat , tot i que es lliura a aquesta persona com a titular de l’adjudicació, en realitat es destina a un equip i, quant a la contractació, la versió oficial fou que es va convidar a dues empreses més a presentar la seva oferta i que, per tant, no fou un procés tancat.
El bloc format pels quatre grups municipals aquests arguments no han estat suficients i en considerar que no han obtingut una explicació més detallada del govern ni en les comissions informatives ni en les sessions plenàries,  acorden sol·licitar la celebració d’aquest  ple que contindrà la demanda de “la creació d’una comissió especial que tingui com a objectiu emetre informe sobre la necessitat d’aquest contracte de serveis d’un Gestor Turístic, que valori el procés de contractació seguit i que estigui formada per un representant de cada grup municipal i el Síndic Municipal de Greuge” . També es demana que els resultats es facin públics.
En l’argumentari previ a la sol·licitud els grups destaquen diversos punts com ara que  es variessin les condicions en el plec de condicions passant de 3.719 euros mensuals (més IVA) a 5.445 euros (IVA inclòs), aprovació que va fer la Junta de Govern el passat 23 d’abril, on subratllen que suposarà una despesa de 65.340 euros durant el període de contractació que finirà el 31 de maig de 2015. També qüestionen la dada que, en l’informe de valoració realitzat a la única oferta presentada, aquesta persona aconseguís la valoració màxima possible que és de 50 punts sobre 50 possibles així com que aquest servei ja  s’havia adjudicat en dos períodes anteriors, de sis mesos cadascun, a raó de 12.000 i 15.000 euros (més IVA).
Tot plegat és considerat pels demandants com “una falta de transparència” i és per això que plantegen un debat en  profunditat per tractar la qüestió mitjançant el ple municipal extraordinari que sol·liciten.
Si us voleu remetre a les notes que es varen publicar sobre aquesta qüestió (denúncia de Tots per Sant Feliu i rèplica del govern) podeu accedir-hi a través dels següents links:
http://www.rsf.fm/2014/tsf-sindigna-per-una-contractacio.html/
http://www.rsf.fm/2014/el-govern-explica-la-contractacio-dun-gestor-turistic.html