Aquest mes de gener es posa en marxa a la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols el programa Lecxit, que té per objectiu incentivar i fomentar la lectura entre nens i nenes per a garantir el seu èxit educatiu.
Aquest programa, promogut per la Fundació Jaume Bofill, la Caixa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i ja implantat a més de cent municipis de Catalunya, es desenvolupa en centres educatius i/o biblioteques i és un projecte intergeneracional que se sustenta sobre el voluntariat.
Adults o joves voluntaris destinen una hora setmanal a acompanyar un infant en la seva trajectòria lectora pel sistema individual de mentoria 1×1. No es tracta d’infants que tinguin problemes d’aprenentatge ni de cap tipus sinó només de nens i nenes que podrien millorar moltíssim el seu rendiment escolar si augmentés la seva comprensió lectora, la seva afició a la lectura o si llegir els costés menys esforç.
Ja fa anys que els informes PISA (Programa internacional per a l’avaluació d’estudiants) indiquen que al nostre país hi ha una gran proporció d’estudiants de primària que no tenen assolides les competències lectores bàsiques i se sap que aquesta situació afecta enormement el seu rendiment escolar ja que lectura i èxit educatiu estan directament relacionats.
A Sant Feliu de Guíxols aquest programa començarà enguany amb 10 infants procedents de diferents centres escolars del municipi i està previst que tingui continuïtat.