I després

Informació pràctica sobre habitatge i lloguer a Sant Feliu de Guíxols per a propietaris i llogaters

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha publicat una guia pràctica dirigida a propietaris i llogaters.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha publicat una guia pràctica, dirigida a propietaris i llogaters, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, un servei subvencionat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la ciutat. Té l’objectiu de donar serveis de mediació entre propietaris i persones sol·licitants que vulguin llogar un habitatge amb garanties i a un preu assequible.

Destinataris

Propietaris amb un habitatge desocupat que el vulguin posar a lloguer i aquelles persones que vulguin llogar un habitatge a un preu assequible. Les famílies han d’estar registrades prèviament al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (RSHPO).

Requisits per incloure l’habitatge

• Estar ubicat a Sant Feliu de Guíxols
• Tenir cèdula d’habitabilitat vigent
• Disposar del Certificat d’Eficiència Energètica
• Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.

Durada del contracte

Durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica)

Renda mensual

La renda màxima anual inicial s’acordarà entre les parts i haurà d’estar per sota del preu de mercat consultat a l’índex de Referència del Preu del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Fiança

S’haurà d’abonar només un mes de fiança a l’INCASOL.

Garanties

• Garantia de cobrament mitjançant l’Avalloguer i un seguiment específic per tal que la propietat sempre percebi les rendes de lloguer
• Cobertura de l’habitatge amb una assegurança Multirisc de la Llar
• Cobertura per garantir la defensa jurídica en cas d’arribar a un judici per impagament o altres casuístiques que puguin sorgir.

Incentius

• Bonificació de fins al 95% de l’IBI per concórrer circumstàncies socials, prèvia sol·licitud inicial
• La part arrendatària assumeix la taxa d’escombraries

Seguiment i control

L’Oficina Local d’Habitatge durà a terme el seguiment de les famílies arrendatàries de l’habitatge i el control dels pagaments dels cànons i les rendes fins a la finalització del contracte.

Si sou una família que vol llogar un habitatge

També teniu dret a pagar un lloguer assequible. Inscriviu-vos al RSHPO per poder accedir als habitatges de la Borsa de Mediació i aconseguir un lloguer assequible a Sant Feliu de Guíxols. Podeu fer el tràmit online o demanar cita prèvia a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a través de l’opció de suport a tràmits electrònics i indiqueu el tràmit RSHPO del contracte.

Més informació

Oficina Local d’Habitatge del C/ Gravina, 39 -41.
Telèfon: 972 82 25 99
Correu electrònic: habitatge@guixols.cat

El més llegit

I després