La directora del Servei Territorial d’Adigsa a Girona, Cristina Andreu, i l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, varen inaugurar dijous al migdia  l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social que es troben situades al Centre Cívic Tueda de SFG
Aquesta oficina, que va un pas més enllà del que es va anomenar inicialment Servei Municipal d’Habitatge i es pretén que sigui un referent en totes les qüestions relacionades amb l’habitatge.
L’alcalde, Carles Motas, va convidar els ciutadans i ciutadanes a fer ús d’aquest servei en aspectes com la borsa de lloguer social, o simplement per qualsevol aspecte relacionat amb l’habitatge. Tres són els principals usos que es preveuen respecte aquesta Oficina: assessorament en temes d’habitatge relatius a venda o lloguer, evitar que hi hagi pisos buits, i impulsar una política de reforma d’habitatges.
L’empresa Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, gestiona la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social que, actualment, inclou 94 borses d’habitatge arreu del territori, que depenen de les administracions locals, de les quals 16 es troben a la demarcació de Girona. Les borses tenen com a objectiu oferir a la població pisos que ara es troben buits per sota del preu de mercat de lloguer.
La mediació social en el lloguer d’habitatges és una de les mesures que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge (art. 69, títol V), per “estimular els propietaris i els inversors privats a posar en el mercat del lloguer habitatges adreçats a les persones i les unitats de convivència amb dificultats de tot tipus per accedir al mercat de l’habitatge”.
De la seva banda, les oficines locals d’habitatges ofereixen serveis d’informació, assessorament i gestió en qüestions clau com la rehabilitació, els ajuts al lloguer i la Renda Bàsica d’Emancipació, el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els programes de cessió i mediació d’habitatges.
La Directora del Servei Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat a Girona, Cristina Andreu va elogiar la capacitat tècnica i professional que hi havia a Sant Feliu de Guíxols, junt amb la dedicació que s’havien trobat a tots nivells per part dels responsables polítics i tècnics. Andreu va dir que “gràcies a la voluntat dels governs, de la implicació política de la mateixa ciutat i l’esforç tècnic avui és un dia de joia per Sant Feliu”.
Andreu també va indicar que s’estava arribant a acords amb les entitats bancàries per posar facilitats a les persones que volien accedir a la compra d’un pis de protecció oficial. A Sant Feliu de Guíxols, aquest any Adigsa ha lliurat els 18 habitatges amb protecció oficial de lloguer de la promoció de Mas Falgueras. Un d’ells s’ha reservat a l’Ajuntament per atendre necessitats socials del municipi. Es preveu que properament es puguin lliurar els 18 habitatges amb protecció oficial de compra de la mateixa promoció.