Guíxols des del carrer ha difós una nota de premsa en la qual la formació considera que s’hauria de reformular el contingut del butlletí d’informació municipal #Guíxols ja que al seu entendre “ mes a mes la publicació perd criteri i rigor informatiu”.

En el contingut textual de la nota, la plataforma informa que ha presentat una moció “per proposar canvis en el butlletí # Guíxols d’informació municipal editat mensualment per l’Ajuntament. Ja fa temps que GdC-E es queixa del poc espai (només 1000 caràcters -menys de quinze línies mida foli-)  de que disposa.  Aquesta superfície no es correspon en absolut amb el que determina el reglament de participació municipal, vigent actualment, i que estableix que en el butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal de caràcter generalista de titularitat municipal, s’haurà de garantir que aproximadament un 10% de l’edició es posa a disposició de cada grup municipal.

GdC-E considera també que els continguts del butlletí cada cop són més pura propaganda al servei de l’equip de govern, que no pas notícies d’interès general del municipi.  Una bona mostra de ser mer instrument propagandístic és el fet que la sortida de l’últim número es retardés  fins a mitjans de mes per fer-ho coincidir amb el llançament mediàtic del futur Parc Central en l’entorn de l’asil Surís.

GdC-E recorda que en el projecte inicial de la publicació es va dir que aquesta inclouria eines de participació ciutadana i articles d’opinió de tots els grups municipals, cosa que és evident que en l’actualitat no es compleix.

Finalment, i per garantir la representativitat del municipi en la seva revista, GdC proposa que es creï un grup de treball, format per un representant de cadascun dels grups municipals amb el suport del personal tècnic adscrit a l’àrea de comunicació, amb la finalitat de fer un seguiment del butlletí per millorar-ne el rigor informatiu, garantir els espais de pluralitat per a tots els grups municipals i despertar l’ interès de la ciutadania promovent la seva participació activa en la publicació”.