L’Ajuntament ja ha licitat les obres que han de servir per a modificar la xarxa de drenatge del carrer de la Vida del Tren, situat en l’àmbit de Vilar d’Aro, a la part superior de les urbanitzacions l’Estel i s’Agaró Parc. Com expliquen des de l’Equip de Govern, aquest sector ha patit durant anys un problema de drenatge que ha afectat, sobretot, dues comunitats de propietaris del sector.

El Consitori, conjuntament amb una de les comunitats de veïns, van establir un conveni de col.laboració en el qual una d’elles feia una aportació de 15.000 euros i la resta, fins arribar a la xifra de licitació que és de 89.469,88 —IVA a part—, anava a càrrec de l’Ajuntament.
L’actuació consistirà en adequar el col.lector, la recollida de les aigües pluvials, i donar-li una amplada suficient per a què es pugui assumir la quantitat d’aigua que pot arribar a acumular-se en les situacions de més pluja.

A la licitació es van presentar 10 empreses i les obres està previst que comencin a finals d’aquest mes de maig. Aniran a càrrec de l’empresa Mugadas de Sant Feliu de Guíxols i el termini màxim d’execució és de dos mesos.