Dijous, en el Ple Municipal Ordinari, celebrat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, es va aprovar una moció presentada per tots els grups representats, excepte el Partit Popular (PP), en la qual es mostraven en desacord amb la mesura d’increment de l’IBI (Impost de Bens Immobles) decretat pel govern del PP i que a, Sant Feliu, afectaria en un 10% d’augment en la quota imposada per l’Estat a més de la puja que s’ha d’aplicar per altres paràmetres.

Finalment, en el Ple, ja es va avançar que aquest augment se situaria en el 12’04% tot i que s’està pendent de la mediació de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya que intentaran pressionar per tal de fer minvar aquest percentatge tant elevat però l’alcalde ja va dir que es temien que els números acabaran essent aquests.

I per aquesta raó, des de l’Ajuntament, ja s’ha fet un estudi de diversos sectors amb el qual els ciutadans poden tenir un càlcul aproximat del plus anual que hauran de pagar respecte a l’IBI del passat exercici. En un pis de 72 m2  del Sot dels Canyers, l’augment seria de 18,65 €. Un pis del Mas Balmanya de 94 m2: 41,78 €. Una casa aparellada del carrer Castelló de la Plana de 171 m2:  81,21 €. Un pis al passeig de 134 m2: 104,67 €. Un xalet de 300 m2 a Les Bateries: 176,38. Un xalet de 400 m2 a Casanova: 235,49 €. I un xalet de 439 m2 a Punta Brava: 497, 93 €.

La totalitat de grups, excepte el PP, varen votar a favor la moció i varen demanar a la regidora del Partit Popular, Ángeles Sánchez, que fes abstracció de la seva militància i posés per davant la repercussió que aquesta puja, decretada pel govern del seu partit, té entre els més de 400 ciutadans guixolencs que li varen confiar el seu vot. La regidora va dir que això era una situació provocada per gestions anteriors (referint-se al PSOE) i que ara s’havia de prendre aquest tipus de mesures per la qual cosa el seu vot seria contrari.