Aquest dijous l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó i el vice-alcalde, Pere Albó, han convocat una roda de premsa on, a través d’uns informes d’intervenció, han volgut donar llum a la seva gestió a través dels resultats obtinguts per tal de confirmar  l’anunci que feia l’alcalde a l’inici de la legislatura referent a què, amb la dedicació en hores reals dels regidors, la gestió beneficia sobradament a la corporació.

Fa unes setmanes es recelava dels sous de l’equip de Govern per part de Tots per Sant Feliu i, amb les estadístiques aportades, es venia a justificar que amb la dedicació acordada els números sortien gràcies a la feina realitzada.

En la comparativa entre el govern anterior i l’actual es va encarregar a intervenció un informe de gestió de l’antic govern des de l’1 de gener a l’11 de juny i un altre des del 12 de juny (entrada del nou govern) fins el 23 d’agost. En l’anterior període el promig de pagaments diaris que feia l’Ajuntament era de 54.000 € diaris i actualment és de 91.000 €, un augment del 67%. I en el capítol d’ingressos abans era de l’ordre de 42.468 € diaris i actualment és de 75.000 €, un 76% d’increment.

Consideren que encara ho podran millorar atès que el juliol i l’agost són mesos en què l’administració funciona a mig gas i que, si es vol propiciar la recuperació econòmica, l’Ajuntament no pot ser el primer moros i havia de demostrar que aquest canvi ja és tangible tot subratllant la feina dels treballadors de la corporació.

A la roda de premsa també s’ha destacat “les boles” (deutes) amb empreses com CESPA, concessionària de la recollida de residus neteja viària, que tenia un pendent de cobrament des de novembre 315.000 € mensuals o la de neteja d’edificis municipals, VALORIZA,  que tenia pendent de cobrament les mensualitats des del gener a raó de 70.000 € mensuals. També s’ha fet referència a l’empresa d’enllumenats, ENLLUMENATS COSTA BRAVA, que funcionava sense contracte i han regularitzat la situació des de juliol amb un deute en les mateixes condicions a raó de 13.800 € mensuals.

A més, s’ha parlat de la inauguració del Mercat que es va fer durant la campanya electoral però apuntaven que és ara que s’ha pagat al temps que apuntaven que no serà fàcil de fer-lo funcionar ja que el disseny no ja estat el més encertat sota el seu punt de vista.

Quan al romanent de tresoreria, que diuen que TPSF havia argumentat que “se l’havien polit”, era a principis d’any de 2.370.705 €,  dels quals l’equip anterior en va gastar 1.153.325 i l’actual 49.000. També han destacat que la tendència, quant a entrades de diners i les despeses, és el proper objectiu a revertir ja que la situació està en una situació negativa que cal combatre i gestionar adequadament.

En referència al pacte de govern varen assegurar que tot i que abans, políticament, “se les havien fotut”, actualment estan treballant de forma cohesionada, amb rigor i responsabilitat per “endreçar la casa” i fer front a la situació de crisi que viu la societat actual des de la responsabilitat que els pertoca .