La regidora de Serveis Econòmics de Sant Feliu de Guíxols, Dolors Ligero, xifra en uns 90.000 euros addicionals la recaptació que l’activitat del cementiri municipal generarà l’any vinent, un cop revisat el reglament del recinte funerari i actualitzat el registre de propietaris de les sepultures, informa el diari El Punt Avui.
Fins aquest any, els titulars dels nínxols, tombes o columbaris només pagaven la quota de manteniment en el moment d’enterrar-hi un difunt, de manera que no hi havia ingressos fixos i el consistori només els podia reclamar les quotes endarrerides dels últims quatre anys –perquè els anteriors es consideraven prescrits–. Però amb la nova normativa, a més de recuperar les sepultures no reclamades per ningú, el manteniment es cobrarà anualment.
Els diners permetran compensar l’efecte de la congelació de tributs, com ara l’IBI, on el govern guixolenc ha optat per mantenir el tipus de gravamen de l’1,10 decretat per l’executiu estatal a finals del 2011. L’alternativa hauria estat modificar a l’alça la base imposable (és a dir, el valor cadastral de totes les finques). Però Ligero argumenta que, quan sigui possible rebaixar el tribut, serà més fàcil reduir l’1,10 que emprendre una altra revisió cadastral.