El dilluns 18 de desembre a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de desembre, que s’avança amb motiu de les festes nadalenques, del qual us adjuntem l’ordre del dia. El podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

I Part resolutiva

1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’Ordenança fiscal N°2 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ ORDENAÇA FISCAL N°2 REGULADORA DEL IMPOST BENS IMMOBLES PER L’EXERCICI 2018

3- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL N°4 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ ORDENAÇA FISCAL N°4 REGULADORA DE L’IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER L’EXERCICI 2018

4- RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER AL CONTRACTE DNXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PASSEIG DE RIUS I CALVET

5- MOCIÓ A FAVOR DUN CANVI EN EL MODEL ENERGÈTIC ACTUAL

6- MOCIÓ SOBRE TRES CONCESSIONS DE DOMINI PÚBLIC EN ZONA MARITIMOTERRESTRE

7- MOCIÓ PER A LA CREACIO D’UNA ÀREA DE PAGAMENT PER A AUTOCARAVANES AMB TOTS ELS SERVEIS

8- PROPOSICIONS URGENTS

II- Part de control

9- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERES

10- PRECS I PREGUNTES