Convocatòria de subvencions per a projectes locals de caire social i de cooperació internacional al desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Feliu.

Que és i per què serveix?
Concessió d’ajuts econòmics per a:
A.- Projectes locals de caire social
A.1. Activitats inclusives adreçades a col.lectius vulnerables
A.2. Accions comunitàries i de lluita contra l’exclusió social
A.3. Activitats adreçades a la gent gran
B.-Cooperació internacional al desenvolupament.

Qui ho pot demanar?
Entitats sense finalitats lucratives inscrites en el registre d’entitats municipal que desenvolupin projectes de caire social en el municipi de Sant Feliu de Guíxols i/o de cooperació internacional durant l’any 2014.

Quin cost té?
Cap

Quins documents s’han de portar?
-Instància genèrica
-Projecte pel qual es sol.licita subvenció
-Compte justificatiu

En quines dates es pot fer?
Les sol.licituds es poden presentar fins a 15 dies a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP.
Publicat al BOP núm. 184 de data 26/09/2014.
Data límit presentació instàncies el 17/10/2014
La justificació fins el 30 de novembre de l’any vigent.

On es pot presentar?
-Oficina d’Informació i Atenció Ciudadana (OIAC)
Plaça del Mercat,6-9
Tel.972 32 70 00
-Àrea de Serveis Socials
c/ Gravina, 39-41
Tel.972 82 10 91

Unitat administrativa. responsable
Àrea de Serveis Socials i Ciutadania