Aquest dijous a les 21 hores, des del Saló de Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, tindrà lloc el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de febrer de 2020.
El podreu seguir en directe des del 107.0 FM, a través del nostre web o bé des de l’aplicació per a mòbils Android. Un cop finalitzat el podreu escoltar en diferit o descarregar-lo des de l’apartat a la carta.

 

Aquesta és l’ordre del dia:

 

Part resolutiva

1-Aprovació de l’acta de les sessions anteriors.

2-Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.

3-Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit i disposar i reconèixer diferents factures.

4-Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit i disposar i reconèixer diferents factures de l’empresa “La bruixa”.

5-Aprovació de l’esmena d’un error material a la plantilla de personal del 2020.

6-Aprovació de la modifiació de la base 33a. del pressupost municipal 2020.

7-Aprovació inicial de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions amb concurrència competitiva a Sant Feliu de Guíxols.

8-Aprovació inicial de la modificacio puntual de poum- 31: normativa urbanística – article 111 de les NNUU del POUM.

9-Aprovacio inicial de la modificacio puntual de poum- 32: espai lliure del carrer del Comerç i plaça Jeroni Basart.

10-Verificació del text refós de la modificació puntual de POUM – 28 als àmbits del Turó del Port (PA-12) i Puig de la Rúpia (SMU-13).

11-Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.

12-Proposició de suport a les al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Costa Brava.

13-Proposició per suspendre durant l’any 2020 l’atorgament de noves llicències per a habitatges d’ús turístic (HUT).

14-Proposicions urgents.

 

Part de control

15-Informació als regidors i control dels òrgans de govern.

16-Precs i preguntes.