L’Ajuntament informa a la ciutadania que durant els mesos de juliol i agost es realitzaran treballs de tractament fitosanitari a les herbes amb el producte Roundup Ultra Plus en els carrers de la població de Sant Feliu de Guíxols.

Aquests treballs poden tenir alguna variació en la planificació, quedant zones sense realitzar en cas de modificació de la mateixa.