En el Ple Municipal d’octubre, o com a molt el de novembre,  l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu té previst presentar novetats en relació a un sector que cal desenvolupar com és el de Calassanç (la zona de naus que hi ha entre la carretera de Palamós i el port de Sant Feliu).
En la darrera ocasió que es va fer un plantejament del sector, amb Josep Amat al front de la regidoria d’urbanisme, es contemplava la “deconstrucció” de l’edifici Joan I per oxigenar el sector.
Ara es contempla des d’una altra perspectiva. El regidor de projectes urbanístics Joan Vicente declarava a la nostra emissora que “cal recordar que el sector es troba en una situació estranya atès que no té planejament urbanístic perquè el POUM de 2006 allà va quedar en suspens i, per tant, ja va essent hora de definir uns paràmetres urbanístics i una certa visió del què ha de ser un espai fonamental per al futur de la ciutat”.
Els criteris en els quals s’està treballant des de fa mesos i dels quals s’ha anat parlant amb propietaris, parteixen de que ja hi passi “alguna cosa positiva”. És un espai molt central, molt ben situat, però que des de fa 35 anys té un aspecte i una realitat de perifèria urbana. I això és degut al planejament, deia Vicente.
El regidor assegura que la decisió és “fer un planejament que sigui pragmàtic que, sense renunciar a un espai excel·lent, ens oblidem de certes utopies i aquesta és una realitat que ha de ser transformada i aconseguir que l’àmbit tingui una identitat pròpia, que no es plantegi a l’ombra d’un edifici, cal tenir en consideració que la zona compta amb patrimoni industrial que ha donar identitat a l’espai”.
També destacava que hi ha solucions de vialitat importants i la ciutat ha d’arribar al mar per allà i també s’està treballant en tot un seguit d’idees que en poques setmanes estaran a punt per començar a fer un plantejament als veïns de la zona i als ciutadans en general.

CALASSANÇ FACE