I després

AMB L’APARCAMENT SOTERRAT A L’HORITZÓ

Compartiu aquesta història

Traspassat l’equador de la legislatura i repassant els programes dels partits que conformen la coalició de govern a l’Ajuntament de Sant Feliu (CiU-PSC), hi trobem com a gran infraestructura pendent de resoldre la construcció d’un aparcament soterrat al passeig.
Cal posar fil a l’agulla si es vol arribar a temps amb la definició de l’espai, el projecte, la redacció de les bases, el concurs i totes les etapes del procés que cal cobrir fins al final de la legislatura. Per això demanàvem a l’alcalde, Joan Alfons Albó, que ens aportés un primer esbós del que s’estan plantejant per fer-nos una primera idea.
Albó començava assegurant que és una necessitat per a la ciutat al temps que cal preveure un creixement equilibrat del comerç i això requereix que tot l’aparcament del municipi estigui distribuït, compti amb un fàcil accés i eviti al màxim el “trànsit d’agitació” concepte tècnic que s’aplica als vehicles que volten a la recerca d’una plaça d’aparcament.
El dibuix virtual de l’aparcament arrenca a l’inici del Passeig dels Guíxols, confluència amb la Rambla Portalet que, salvant els Jardins Juli Garreta, anirà fins a tocar d’El Corsari. Des d’allà anirà a buscar l’entrada de l’antic Club Nàutic i es tancarà amb una altra pota que anirà fins el quiosc de la pista de bàsquet.
A la superfície, els Jardins Juli Garreta s’allargaran pràcticament fins les escales d’El Salvament on es deixarà just un vial per accedir a l’antic Club Nàutic. Entre l’aparcament que desapareixerà i el que es generarà es calcula un guany de places no inferior a les 300.
Una altra actuació serà fer una nova definició de superfície en el Passeig dels Guíxols on l’arbrat ha arribat al final del seu cicle vital i els parterres desapareixeran per fer una continuació del que és el Passeig del Mar.
Ara el que cal fer és encarregar l’estudi de viabilitat, comptar que l’Ajuntament ha de fer una important inversió sense retorn, en la línia de la Plaça del Puig, Placeta Sant Joan o carrer de la Creu per disposar d’aquest tipus d’infraestructura i qui guanyi la concessió procedirà a la seva construcció al temps que se li assignarà també la concessió de la resta de l’aparcament de la ciutat.

El més llegit

I després