En l’apartat de precs i preguntes del Ple Municipal Ordinari d’aquest dijous, el regidor de Tots Per Sant Feliu (TSF), Carles Motas va demanar explicacions al govern sobre els criteris que s’apliquen per aturar les obres. Motas feia una comparativa entre les obres que l’empresa de l’exregidor, Pere Luque, realitzava a l’Avinguda Juli Garreta (que foren aturades i precintades) i les que encara continuen a l’hotel Bellevue (Montjoi) de les quals comentava que des de les dependències d’urbanisme es podia veure perfectament tota l’evolució d’uns treballs per als quals no hi havia llicència i no s’ha actuat.
El representant de TSF declarava que “ el que s’ha construït a l’hotel és tant gran que no sé com s’ho farà l’equip de govern per fer que es torni a la situació legal i original”
La regidora d’urbanisme, Dolors Ligero, es va encarregar de respondre a la pregunta argumentant que al Bellevue se li va obrir un expedient sancionador per realitzar obres sense llicència que va anar acompanyat d’una sanció. Li va seguir un segon expedient, en aquest cas de restauració de la realitat física alterada per la realització d’obres il·legalitzables, atès que estaven fora del sostre edificable del sector, el termini del qual també es va incomplir i va generar una altra sanció.
La regidora comentava que aquestes sancions als propietaris de la cadena d’hotels, entre els quals s’hi troben el Cap Roig i l’Eden Roc, a mida que va passant el temps, es van incrementant fins que es produeixi l’enderroc i concloïa que l’Ajuntament està actuant conforme al que el procediment diu que s’ha de fer.
En referència a l’obra de Luque, Dolors Ligero deia que, a través d’una inspecció rutinària dels tècnics municipals, es va requerir al promotor local perquè demanés una llicència. En va demanar una d’obres menors i en una inspecció posterior es va comprovar que els treballs que s’efectuaven a la finca no s’ajustaven a aquest tipus de llicència i en va haver de demanar una altra d’obres majors però declarava que tampoc s’ajustaven a assegurar estructuralment l’edifici que amenaçava ruïna sinó que es feien obres il·legalitzables que no es contemplaven a la llicència, atès que la finca es troba dintre d’un SMU (Sector de Millora Urbana) que només permet obres de contenció i reforç de l’estructura.

MONTJOI FALDILLA WEB