Dos hotels més del lot d’edificis de l’herència dels germans Anlló han estat adquirits per dues empreses, segons que es va notificar a una delegació municipal que el passat dimarts es va desplaçar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Així ho manifestava l’alcalde, Joan Alfons Albó a la nostra emissora després d’aquesta reunió en la qual es plantejava repassar la situació dels edificis que no varen tenir sortida a través de les subhastes.
En aquesta trobada, a la qual també hi varen assistir el regidor de Projectes Urbanístics, Joan Vicente i l’advocada de l’àrea, a més es va tantejar si la Junta Distribuïdora estava en condicions de fer una primera liquidació a l’Ajuntament.
Quant als dos edificis adquirits darrerament, es tracta de l’antic Hotel Avenida (cantonada carrers Girona-Maragall), que ja compta amb una paga i senyal de la mateixa empresa que va adquirir els Rex-Les Noies de la Rambla portalet que, posteriorment, va revendre als actuals propietaris i, l’altre, és el Regina (placeta Maragall) adquirit per una empresa hostalera de Palamós.
Entre les finques que resten pendents s’hi troba  el més desitjat, l’Hotel Panorama, que per una duplicitat registral d’una part de la suma de la finca (segons l’alcalde per una mena d’estafa) es va retirar de la subhasta i es planteja deixar aquesta finca de 120 m2 apart i després poder, si cal, incorporar-la amb un altre tractament urbanístic com ara de serveis..
Resten altres edificis com l’antic Regente (Creu), el Rex-II (Maragall), el Mediterráneo (Penitència), un edifici al carrer Verdaguer o bé una casa al carrer Sant Martirià per les quals s’estan estudiant propostes que puguin ser atractives per als possibles compradors.
També s’ha de fer sorgir en l’àmbit dels hotels venuts habitatge de protecció oficial, la qual cosa s’haurà de decidir a partir de si els propietaris de l’Hotel Avenida el destinen a ús hoteler o bé a habitatges.
En referència a la demanda dels representants municipals per a la Junta Distribuïdora, finalment es va decidir esperar a la sortida de més edificis atès que les despeses que genera la gestió s’han de descomptar de la quantitat resultant de tota l’operació.
En realitat, tot i que és lògic que l’Ajuntament estigui pendent dels diners que li pertoquen per tal de desenvolupar importants projectes socials i culturals per a la ciutat, el fet que quatre dels edificis ja tinguin sortida, es contempla com un avanç important per a la dignificació dels espais on es troben ubicats, l’augment de l’oferta hotelera i la creació de nous llocs de treball quan es posin en funcionament.
Precisament els propietaris dels Rex-Les Noies ja han presentat tres projectes diferents de la façana discontínua de la Rambla Portalet per tal que des del consistori es decideixi quina és la que s’escau millor per donar valor afegit a l’àmbit. Es calcula que dins del primer trimestre del 2015 el projecte i els tràmits estiguin enllestits i es puguin començar les obres.