I després

AQUEST DIJOUS PLE MUNICIPAL ORDINARI D’AGOST

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 30 d’agost, a les 21:00 h., se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes d’ agost.
El podeu escoltar en directe pel 107.0FM o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el Ple el podeu escoltar en diferit i descarregar, aquí.

ORDRE DEL DIA

1-Aprovar l’acta de les sessions anteriors.
2-Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3-Aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2017.
4-Aprovació inicial de la transferència de crèdit tc003/2018 – Aportació centre educació especial.
5-Aprovació inicial de la transferència de crèdit tc005/2018 – Agermanaments.
6-Aprovació inicial del suplement de crèdit sc004/2018 -Despeses diverses ajuntament.
7-Aprovació inicial del suplement de crèdit sc005/2018 – Turisme, cultura, comunicació.
8-Aprovació inicial del suplement de crèdit sc001/2018 – Suplement de crèdit capitol 1 Emissora Municipal.
9-Aprovació inicial del suplement de crèdit sc001/2018 – Despeses diverses Escola de Música.
10-Aixecament de la suspensió de l’expedient i aprovació de la fra. 2018/2265 de Mugadas SLU.
11-Aixecament de la suspensió de l’expedient i aprovació de la fra. 2018/2267 de Sorea SAU.
12-Aixecament de la suspensió de l’expedient i aprovació de la fra. 2018/2620 de Sorea SAU.
13-Aprovació de l’increment retributiu als treballadors de la corporació.
14-Moció sobre l’ús indegut de l’espai públic.
15-Moció de reforç a les polítiques municipals per fer accessible el dret a un habitatge digne.
16-Moció per instar a la Generalitat de Catalunya a modificar l’actual Pla Director Urbanístic del sistema costaner.
17-Proposicions urgents.

PART DE CONTROL

18-Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
19-Precs i preguntes.

El més llegit

I després