Aquest dijous, 10 de setembre a les 19h, s’ha convocat un Ple Municipal Extraordinari a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb els següents punts a l’ordre del dia:

NÚM.: ASSUMPTE:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 2015 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
3.- MOCIÓ DE SUPORT PER A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.