Aquest dijous 29 d’agost, a les 21:00 hores, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari d’aquest mes. El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí. Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar aquí.
Aquesta es l’ordre del dia:

Part resolutiva:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2- Donar compte dels decrets d’Alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3- Aprovació inicial de l’expedient SC006/2019 de suplement de crèdit – arxiu, premsa, promoció econòmica.
4- Aprovació inicial de l’expedient CE001/2019 de crèdit extraordinari – contractes assessorament.
5- Aprovació de l’increment del 0,25% de les retribucions dels empleats públics, amb efectes 1/07/2019.
6- Moció contra la prohibició de les operacions de rescat a la mediterrània.
7- Proposició de reconeixement a les víctimes ganxones del nazisme durant la II Guerra Mundial.
8- Moció per denunciar la tragèdia humanitària del mediterrani.
9- Proposta per a reduir progressivament, fins eliminar, l’ús de plàstics no reutilizables al municipi.
10- Proposta per a un ús apropiat dels aparcabicis.
11- Proposicions urgents.

Part de control:

12- Precs i preguntes.