El 10 de febrer l’Àrea de Vialitat de l’Ajuntament de Sant Feliu va lliurar a l’equip de govern la relació i diagnòstic dels accidents de trànsit que es varen produir a les vies del municipi durant el 2013. A l’informe es destaca que “dels 206 accidents, la gran majoria foren petites topades, fregades i raspaments. Es varen produir 76 accidents amb ferits de poca consideració i 2 ferits greus.
Es considera que no hi ha punts negres ni actuacions urgents a realitzar. La concentració d’accidents varen tenir lloc a les vies més transitades: des de Ronda de Ponent – Callao – Juli Garreta – Passeig, i les carreteres de Girona i Palamós.
Tractant-se aquesta concentració al llarg d’aquestes vies, no havent cap punt negre.
A la zona nord de la ciutat, els accidents estan molt disseminats, no destacant -se cap cruïlla ni lloc a tenir especialment en compte.  Arrel de la localització dels llocs dels accidents hi ha dues dades, les quals s’hauria de tenir en compte i incidir: a) els 16 atropellaments de vianants. b) les sortides de via a la Ctra. de Sant Feliu a Sant Pol.
En comparació amb anys anteriors, amb la posada en marxa del Pla Local de Seguretat Viària i efectuant cada any actuacions on hi havia reiteració d’accidents, actualment s’ha tornat a tenir una accidentalitat similar a la de l’any 2005, no tenint punts de concentració d’accidents”.

FALLDILLA 1

FALDILLA 2