Després de la publicació de la llista d’espera dels geriàtrics de Sant Feliu, que afectarien directament a unes 134 persones, ens varem interessar pel projecte de reforma i ampliació de l’asil Surís que doblarà les places actuals (unes 65) i que contempla una actuació integral en tot l’entorn.

L’edifici es va inaugurar ara fa justament 110 anys i s’hi ha anat fent ampliacions per tal de poder encabir-hi més residents però, a més de quedar curts per la demanda que hi ha, les instal.lacions han quedat totalment obsoletes en comparació amb els centres actuals com seria el propi Gent Gran del parc de Miquel Murlà.

Dijous passat demanàvem a l’alcalde, Carles Motas, informació sobre aquest projecte que ja va anunciar durant la campanya electoral com un dels objectius si arribava a l’alcaldia. Declarava que estava a punt de rebre l’avantprojecte de la primera fase d’un projecte “que es desenvoluparà en diverses legislatures, que globalment tindrà un cost d’entre  8 i 9 milions d’euros i que, en aquesta legislatura, la previsió és fer l’obertura dels jardins, suprimint el mur del carrer Dos de maig, que és el que també es vol fer amb la reforma de la plaça Alabric, on ara hi ha l’aparcament”.

Apuntava que aquest mes d’agost compten rebre l’avantprojecte, que abans de final d’any es preveu que es disposi del projecte executiu, que en el primer trimestre del 2017 es puguin adjudicar els treballs i que abans de l’estiu comencin les obres.

Aquesta primera fase únicament contempla l’enjardinament esmentat, la reforma de la plaça Alabric i també de la zona del davant de La Caixa, Calçats Conde i Bar Centro.

La segona fase, en la següent legislatura, és la més important quant a costos econòmics ja que preveu la construcció d’un nou edifici que permetrà doblar la capacitat actual.

I la tercera fase és la remodelació de l’actual edifici del qual es mantindran les estructures originals, “eliminant els afegits posteriors per convertir-lo en un centre cívic per a gent de totes les edats i que esdevingui un autèntic pulmó”.

L’alcalde remarcava que aquest àmbit es troba en el centre geogràfic de la ciutat i que dins d’aquesta legislatura comptarà amb un parc públic enjardinat que rondarà els 13.000 m² de superfície.