Sant Feliu de Guíxols ha començat un ambiciós pla d’asfaltat de carrers i arranjament de voreres valorat en 400.000 euros, el qual s’anirà executant en els propers mesos.
El Govern local vol fer una actuació de millora en carrers, repartits per tota la ciutat, que precisen millores en l’asfalt o les voreres de moltes vies (ja sigui arranjant les existents, o en alguns casos, fer-ne de noves si no existien).
En tots els casos, l’Ajuntament anirà fent una campanya informativa als veïns de cada carrer, amb les dates concretes d’actuació.
El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, considera que l’obra és d’envergadura per dos motius: per l’ampli ventall de vies i carrers que s’arranjaran, i per la importància econòmica que suposa aquesta actuació.

Les accions són les següents (no seguiran necessàriament aquest ordre):

  • Asfaltat

En el cas de l’asfaltat es preveu la millora d’una vintena de carrers, amb una inversió de 225.000 euros, i amb un termini d’execució d’uns tres mesos. L’empresa adjudicatària és Aglomerats Girona SA, per un import de 225.000,00 (IVA inclòs).
Les tasques es van iniciar el 28/11/16, començant pels carrers Francesc Isgleas, Narcís Masó, Carles Rahola, Francesc Ferrer Guàrdia.
Alguns dels carrers previstos on actuar-hi són:
– Francesc Isgleas
– Narcís Masó i Valentí
– Carles Rahola
– Francesc Ferrer Guàrdia
– Verbània
– Demaziel
– Camí de la Caleta (arrels)
– Zona pública accés apartaments Estel
– Ginebra
– Pujades
– Asfaltar aparcament Poble Nou
– Asfaltar aparcament pavelló Carles Nadal
– Carrers diversos de Poble Nou
– Carrer del Mall
– Carrer de la Llibertat
– València
– Lleida
– Cosme Calzada
– Abat Sunyer
– Carrer i carreró Hernán Cortés
– Jofre
– Passeig dels Guíxols (extrem est, zona Baixada Guíxols)

  • Reparació de voreres

En aquest cas l’empresa adjudicatària ha estat Massachs Obres i Paisatge, SLU per import de 175.000,00 (IVA inclòs), amb un termini màxim d’execució de 5 mesos.
Els treballs es van iniciar el dijous 24/11/16, començant pel tram de vorera del carrer del Mall (entre els carrers Llibertat i Sta. Magdalena) i un tram del carrer Jofre. Alguns dels carrers previstos on actuar-hi són:
– Mall
– Jofre
– València i Lleida (actuacions seguretat viària)
– Hernán Cortés
– Ctra. Mas Trempat
– Guifré
– Sant Ramon
– Jaume I
– Aparcament escola Ardenya
– Escola Bressol Mas Balmanya
– Cruïlles Mercè-Capmany i Mercè-Mall
– Cruïlles Concepció-Capmany i Concepció-Mall
– Gravina