I després

CONCURS DEL CARTELL DE CARNAVAL 2017

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, convoca el concurs del cartell del Carnaval 2017, d’acord amb les següents bases:

  1. El tema serà lliure, dins naturalment dels motius característics de les festes que es pretén anunciar, i contenint la següent inscripció:

Carnaval 2017 Sant Feliu de Guíxols Del 18 de febrer a l’1 de març

  1. El cartell haurà d’estar confeccionat en sentit vertical, 70 cms. d’alçada per 50 d’ample inclosos els marges si els tingués. L’execució serà amb tota la gamma de colors que es consideri. A l’hora de la seva reproducció litogràfica l’Ajuntament ho farà en quadricromia.
  1. Els treballs hauran de presentar sense signar i muntats sobre tauler, bastidor o material suficientment resistent per poder ser exposat.
  1. El concurs estarà dotat amb un únic premi de 300 €. Es farà efectiu un cop s’estableixi la consignació pressupostària pertinent quan s’hagi aprovat el pressupost municipal del 2017. El premi estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, realitzant sobre aquestes quantitats les retencions legals establertes.
  1. El cartell premiat passarà a propietat municipal amb tots els drets de lliure reproducció, distribució i comunicació pública, tenint en compte la Llei de la Propietat Intel·lectual.
  1. Els cartells que optin al concurs s’hauran de presentar a la l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Plaça del Monestir s/n), des del 23 de novembre a partir de les 10 hores, fins a les 13 hores del 12 de desembre del 2016.
  1. Cada participant presentarà el cartell acompanyat de plica tancada, que contindrà al seu interior el nom, cognoms, domicili, i telèfon i a l’exterior s’ha de fer constar un títol o lema que identificarà l’obra.
  1. Es constituirà un jurat, presidit per l’Il·lm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, els noms no es faran públics fins després d’emetre la sentència.
  1. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la resolució del Jurat que serà inapel·lable. Qualsevol anomalia o dubte que pugui sorgir en el procés de selecció, deliberació i concessió del premi podrà ser estudiada interpretada i solucionada pel Jurat. El Premi podrà declarar-se desert.

 

El més llegit

I després