I després

UNA DE LES FAÇANES PROTEGIDES DEL ELKE ES POT ENDERROCAR

Compartiu aquesta història

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya -organisme dependent de la Generalitat de Catalunya- ha determinat que la façana del futur Hotel Elke de la rambla del Portalet de Sant Feliu de Guíxols pot anar a terra segons el Diari de Girona. El regidor d’Urbanisme ganxó, Josep Saballs, va comentar que l’Ajuntament va rebre ahir l’informe d’aquest organisme que determina que els gravats es poden extreure de la façana que segueix dempeus. Aquests elements, les baranes i la cornisa de la façana estan catalogats, de manera que els promotors de l’hotel els han de conservar. La paret està actualment aïllada després de l’enderroc dels edificis preexistents -entre ells els antics hotels Rex I i Les Noies de l’herència dels germans Anlló- i presenta el risc que, durant els treballs de fonamentació del futur immoble, no aguantés les tensions pròpies de l’actuació i s’esfondre’s.
Ara, amb l’autorització del Centre de Restauració, aquest perill desapareix ja que la paret podrà anar a terra i se’n podrà edificar una de nova amb seguretat.
L’informe de l’organisme de restauració de béns mobles exposa que és possible retirar els gravats, l’element més complicat per treure de la paret dels que s’han de conservar -les baranes i la cornisa no han de representar excessives complicacions-. En tot cas, la façana que s’aixecarà en el futur tindrà la mateixa aparença que l’actual ja que els elements originals que es treguin hauran de ser recol·locats ja que estan catalogats.
La propietat és d’un inversor rus que aixecarà un nou hotel de quatre estrelles amb 65 habitacions i una inversió prevista de sis milions d’euros. L’enderroc es va allargar fins al gener i va tenir el condicionant de mantenir dues façanes històriques, que quedaran integrades al nou projecte. La previsió quan van començar les obres d’enderroc, el novembre de l’any passat, és que es pugui inaugurar la Setmana Santa del 2018.
Un cop va acabar la demolició de les finques que ocupaven el futur establiment hoteler -a excepció de la citada façana de la rambla del Portalet i la de l’antic Chic Bar, amb la qual no hi ha cap problema per a la seva conservació-, els treballs es van aturar, cosa que aixecar certs rumors sobre si el promotor s’havia fet enrere. Saballs va informar la setmana passada que les obres es reiniciaven després de l’acta de replanteig i que el promotor estudiés diferents pressupostos.

El més llegit

I després