Sant Feliu comptarà amb un clúster tecnològic,promogut pel Pla de Barris, a partir de l’aprovació de la signatura del contracte de lloguer d’un local situat al carrer Sant Adolf, 18 per a seu futur emplaçament.
Dins d’aquest projecte, l’Ajuntament proposa llogar un local a on podran treballar conjuntament diverses empreses (de moment són 5)  que tenen com a denominador comú el fet de treballar en el mon de les noves tecnologies i que per tant al estar ubicades dins el mateix espai de treball, poden treballar transversalment, compartint despeses, coneixements, clients i treballar conjuntament en projectes oferint un servei global més complert ja que son serveis que no es fan la competència sinó que es complementen.
La superficie del local és de de 219 m2 dels quals, en principi, està previst només llogar-ne 125 m2 encara que si en el futur necessitem més espai per ampliar el clúster, en el contracte està previst que es pugui ampliar a la totalitat de la superfície del local.
Dins del marc del Pla de Barris s’engloben un conjunt d’actuacions tant urbanístiques, com de dinamització comercial i social que tenen com a objectiu invertir el llarg procés de regressió urbanística i econòmica del Barri del Puig i l’Eixample de Llevant.
El preu pactat del lloguer es de 100.-€ al mes durant 5 anys, dels quals Pla de Barris en pagarà 2 anys i els 3 restants el paguen les empreses que formin el Clúster. A partir del 6è any fins al decè, el preu es de 500.-€ que s’anirà incrementant segons l’IPC. Les despeses de aigua, llum etc, son a càrrec de les empreses que formin el clúster.