El dijous, 21 de juliol, a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Guíxols, tindrà lloc la presentació del nou número de la publicació Gavarres amb una tertúlia sobre els mestres i les escoles del poble.

54 pàgines on es parla de mainada uniformada o mal guarnida, amb espardenyes foradades o sabates de cuir, clenxinada o esperrucada, de cara feliç o atemorida. I al seu costat, mestres. Homes i dones de cara severa o comprensiva, d’ulls amigables o distants. Es repassa la tasca d’alguns docents, persones que van dedicar la vida a ensenyar. Saben, però, que no hi són tots. D’entre els que falten, n’hi ha que la documentació administrativa podrà recuperar; però, alguns altres, només la memòria dels testimonis els pot fer presents.

Es tracta de capellans i de mestres que no n’eren, de persones que tenien coneixença però no la titulació necessària per ocupar llocs reconeguts. I malgrat això van fer la seva feina, van ajudar a accedir al coneixement persones que sense la seva tutela haguessin quedat en l’absolut analfabetisme. En alguns llocs, en deien mestres de sequer. Feien classe a les rectories, als menjadors de les masies, allà on calgués…

Hi participaran: Joan Alfons Albó, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Antoni Ferrer i Lluís Palahí, exalumnes dels Estudis Nous (avui Gaziel) i Àngel Jiménez, historiador i col·laborador de Gavarres. La presentació anirà a càrrec del director de la publicació: Pitu Basart.

Editorial Gavarres SL té la seu a Cassà de la Selva i publica les revistes Gavarres, Cadí-Pedraforca, les Garrotxes i Alberes. Va néixer amb el propòsit de crear unes publicacions que deixessin un testimoni escrit i gràfic d’un espai, d’una gent i d’uns temps. Tot i que la recuperació de la memòria d’un riquíssim passat és una de les fites bàsiques de la revista, entre els seus objectius n’hi ha dos d’essencials: l’un és que la publicació es converteixi en un fòrum de debat imprescindible a l’hora de discutir el present i alhora de construir el futur.

La revista Gavarres va aparèixer el juny de l’any 2002 i és el primer projecte de l’editorial Gavarres SL. Comprèn l’espai geogràfic de les Gavarres, de l’Ardenya, de les muntanyes de Begur, del Baix Ter i del Montgrí.