Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que ha tancat l’any 2012 amb un saldo a caixa similar al de l’any anterior. Aquest 2012 s’ha pagat als proveïdors i creditors més d’1.500.000€ més respecte l’any 2011, concretament  1.586.453€. Per tant, s’han disminuït un 29,5% les factures pendents de pagament respecte de l’exercici anterior. Els romanents de tresoreria han passat dels 1.914.967€ del 2011 als 2.569.132€ del 2012, estalviant per tant 264.154€ més del previst, equivalent a un  34,16% més que el 2011.
Es considera, doncs, que es compleix amb els ratis de solvència financera fixats a la Llei Orgànica 2/2012 amb un endeutament actual  del 51,29%, molt per sota del 75% fixat com a  màxim legal. Per tant, l’Ajuntament compleix amb el principi de sostenibilitat financera. El superàvit pressupostari en termes SEC es de 1.044.401€.
Malgrat tenir 1.000.000€ menys -en números rodons- d’ingressos s’ha estalviat 2.569.000€ i s’ha pagat als proveïdors 1.586.000€ més que l’any passat, mantenint el nivell d’endeutament i mantenint el nivell d’inversions a la Ciutat, oferint per tant als ciutadans els mateixos serveis de qualitat.
Segons la regidora d’Hisenda Dolors Ligero, això s’ha aconseguit “fent una gestió eficient dels recursos financers i  fent un acurat seguiment de les subvencions per beneficiar-se de finançament gratuït, alhora que negociant a la baixa el cost dels serveis que paguem entre tots”.
D’altra banda, fa uns dies que publicàvem la proposta amb 9 projectes que l’Ajuntament aprovava en el Ple i que presenta al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i avui annexem un document on es poden comprovar els costos que representaran. La regidora d’Obres Públiques de l’Ajuntament, Dolors Ligero, ha confirmat a aquesta emissora que l’àrea d’Urbanisme ja està treballant en els projectes programats pel 2013 per tal de començar les obres tant punt rebin la confirmació de la Generalitat.

taula