I després

Tancament comptable 2012 a SFG

Compartiu aquesta història

Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha informat que ha tancat l’any 2012 amb un saldo a caixa similar al de l’any anterior. Aquest 2012 s’ha pagat als proveïdors i creditors més d’1.500.000€ més respecte l’any 2011, concretament 1.586.453€. Per tant, s’han disminuït un 29,5% les factures pendents de pagament respecte de l’exercici anterior. Els romanents de tresoreria han passat dels 1.914.967€ del 2011 als 2.569.132€ del 2012, estalviant per tant 264.154€ més del previst, equivalent a un 34,16% més que el 2011.
Es considera, doncs, que es compleix amb els ratis de solvència financera fixats a la Llei Orgànica 2/2012 amb un endeutament actual del 51,29%, molt per sota del 75% fixat com a màxim legal. Per tant, l’Ajuntament compleix amb el principi de sostenibilitat financera. El superàvit pressupostari en termes SEC es de 1.044.401€.
Malgrat tenir 1.000.000€ menys -en números rodons- d’ingressos s’ha estalviat 2.569.000€ i s’ha pagat als proveïdors 1.586.000€ més que l’any passat, mantenint el nivell d’endeutament i mantenint el nivell d’inversions a la Ciutat, oferint per tant als ciutadans els mateixos serveis de qualitat.
Segons la regidora d’Hisenda Dolors Ligero, això s’ha aconseguit “fent una gestió eficient dels recursos financers i fent un acurat seguiment de les subvencions per beneficiar-se de finançament gratuït, alhora que negociant a la baixa el cost dels serveis que paguem entre tots”.
D’altra banda, fa uns dies que publicàvem la proposta amb 9 projectes que l’Ajuntament aprovava en el Ple i que presenta al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i avui annexem un document on es poden comprovar els costos que representaran. La regidora d’Obres Públiques de l’Ajuntament, Dolors Ligero, ha confirmat a aquesta emissora que l’àrea d’Urbanisme ja està treballant en els projectes programats pel 2013 per tal de començar les obres tant punt rebin la confirmació de la Generalitat.

taula

El més llegit

I després