I després

Subvencions de la Generalitat per a obres d’arranjament d’interiors d’habitatges per a gent gran

La Generalitat de Catalunya ha publicat una línia de subvencions per a obres d'arranjament en interiors d'habitatges per a persones grans per a l'any 2021.

Compartiu aquesta història

La Generalitat de Catalunya ha publicat una línia de subvencions per a obres d’arranjament en interiors d’habitatges per a persones grans per a l’any 2021.

Important: aquesta convocatòria només es pot complimentar online.

Són subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans que visquin als àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació de Barcelona té línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu.

El termini finalitza el 30 de juny de 2021 inclòs.

Consulteu en aquest enllaç els requisits i detalls d’aquesta convocatòria:
https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-obres-habitatges-persones-grans/

Extracte de les bases (consulteu el document sencer per a disposar de tots els detalls)

Beneficiaris
►Les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més.

Requisits
►Que l’habitatge objecte de l’arranjament sigui el domicili habitual i permanent, al qual les obres de reforma beneficiïn directament.
►Que les obres no estiguin iniciades abans del 2 d’abril de 2021.
►El pressupost de les obres no pot superar l’import màxim de 5.000 euros per habitatge.

Ingressos
►S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge.

Import de la subvenció
►100% del pressupost amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

El més llegit

I després