L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert tres nous processos selectius, que són els següents:

► Procés selectiu amb caràcter d’urgència per al nomenament d’un/a tècnic/a mitjà per l’execució d’un programa temporal mitjançant concurs oposició lliure. El termini és del 16 al 29 d’abril de 2021, ambdós inclosos. Accediu a la informació fent clic aquí.

► Procés selectiu de concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça de tècnic/a superior d’administració especial i borsa de treball. El termini és del 15 d’abril al 12 de maig de 2021, ambdós inclosos. Accediu a la informació fent clic aquí.

► Procés selectiu de concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça de tècnic/a mitjà,. El termini és del 5 d’abril al 12 de maig de 2021, ambdós inclosos. Accediu a la informació fent clic aquí.