El passat dijous, dia 27 de juny, el Síndic municipal de Greuges, Sr. Mayo, va presentar al Ple Municipal l’informe anual de les seves actuacions corresponent a l’any 2012.
Les activitats del Síndic van estat vertebrades, segons va explicar  Mayo en el seu discurs de davant el ple, per les  circumstàncies econòmiques, polítiques i socials que condicionen la nostra vida diària i que han motivat un considerable augment del nombre d’ intervencions per part de l’Oficina del Síndic de la nostra ciutat.
Durant l’any 2012 el Síndic va realitzat 194 actuacions, (l’any anterior van ser 144).  Les 194 actuacions, inclouen un  total de 100 consultes (de les quals 32 es varen derivar a altres institucions o departaments i en 5 es va fer mediació) i  58 queixes  a instància de la ciutadania,  i 36 a instància del Síndic (l’any 2011 varen ser:  72 consultes i 47 queixes i 25 actuacions d’ofici).
Dintre l’apartat consultes s’inclou assessorament sobre temes plantejats, informacions, derivacions a altres administracions o departaments, mediacions i tràmits de suport administratiu o de gestió realitzats a petició dels ciutadans. La majoria d’elles estan relacionades amb els drets humans de proximitat i els socials: retallades en les polítiques socials, educació, sanitat; retard en percebre les prestacions de les RMI, beques de menjador i llibres i problemes d’habitatge.
Amb data 31 de desembre de 2012 s’havia donat resposta a les 100 consultes plantejades. Les queixes (58), assumptes que els veïns presenten  contra actuacions de l’ajuntament, només una no va ser admesa a tràmit, es van centrar en les següents matèries:
Circulació, aparcaments i sancions (18);  Urbanisme i Disciplina (17); Manteniment via pública i espais públics (17); Neteja viària i qualitat ambiental (6); Vialitat (5); Activitats promoció (5); Manca de resposta (5). D’elles  43 han estat estimades; 10 desestimades i 4 es trobaven en tràmit a 31 de desembre.
Les actuacions a iniciativa del Síndic (36)  es produeixin quan aquest considera que existeix motivació suficient per a l’estudi d’una qüestió determinada en defensa dels drets de les persones. Han estat acceptades 33 i no acceptades 3.
El Síndic va reconèixer la bona sintonia que no connivència,  entre la Sindicatura  i l’Ajuntament i recordar que estem commemorant el centenari del pintor Josep Albertí del que es poden extreure algunes lliçons de vida,  va  recomanar als regidors una major implicació en les qüestions  socials i de justícia,  i que, tenint present que les seves  actuacions tenen com a finalitat que els ciutadans gaudeixin  del dret a una bona administració, facin l’esforç d’anteposar els interessos de la ciutadania als interessos personals o de partit.
Va finalitzar la seva intervenció reconeixent   la dificultat de la gestió pública en aquests temps que implica molta imaginació, molta empatia i més entrega que mai, feina en la que el Síndic sempre estarà al costat de l’ajuntament.