I després

Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants Centre Ciutat

Compartiu aquesta història

Fa uns dies es va signar a l’Ajuntament de Sant Feliu el conveni
de col.laboració entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’Associació de
Comerciants Centre Ciutat per finançar l’execució del Pla de Dinamització del comerç
urbà de Sant Feliu de Guíxols.

Aquest conveni es ve signant des de l’any 2001 i ha permès amb la col·laboració
de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la pròpia associació de comerciants
desenvolupar un programa que va adreçat al desenvolupament de projectes comercials
en les zones urbanes amb una concentració comercial mitjana, reduïda o dispersa amb
vocació de donar servei als residents i millorar la qualitat de vida dels mateixos, atreure
l’interès esporàdic dels no residents, potenciar el comerç urbà i de proximitat i la seva
participació en l’àmbit associatiu.

La concentració i la complementarietat que habitualment presenten les zones
comercials d’una ciutat permeten desenvolupar una política de gestió com si es tractés
d’un gran centre comercial a cel obert. Aquestes actuacions contribueixen també
a millorar la fisonomia de les nostres ciutats i, partint de l’activitat comercial, la
utilització de l’espai urbà com a centre efectiu de convivència ciutadana.

La continuïtat durant 10 anys de dinamització comercial en el centre ciutat ha permès,
entre altres coses, una millora de les infraestructures urbanístiques i de les accions
promocionals i la conscienciació que l’associacionisme és la millor eina per assolir
objectius comuns.

El més llegit

I després