Els veïns del Barri del Puig varen acordar inscriure’s com a associació, alhora que varen escollir una nova junta. Com ja és sabut, aquest històric barri ganxó ha estat beneficiat, conjuntament amb l’Eixample de Llevant, del Pla de Barris per a la seva rehabilitació integral. Per tant, les finalitats principals de l’associació serà la defensa dels interessos generals del barri, així com vetllar pel compliment d’aquest pla en els terminis establerts, a més de participar activament en el seu desenvolupament.
L’Associació agraeix en la nota a tots aquells que fins ara han reivindicat el valor del barri, i que des de fa anys van denunciant el seu estat de deteriorament i deixadesa per part de les administracions i, encomanar-los a seguir endavant amb aquesta lluita juntament amb l’Associació de Veïns del Puig.
També posen a l’abast un correu electrònic de contacte que és: associaciodelpuig@gmail.com