I després

SERVEIS A LA COMUNITAT PELS INFRACTORS

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pensa desenvolupar aquells articles que ja consten en l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, que fan referència a les actituds vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i integritat física de persones o béns, grafismes en façanes, cartells, senyals de trànsit etc.

A hores d’ara, quan s’enxampa als responsables, habitualment menors, les sancions econòmiques, que solen oscil·lar entre els 200 i els 1.000 euros, recauen sobre els seus pares i es considera que és injust que pel comportament dels fills hagin de ser ells els qui assumeixin les conseqüències.

És per això que es pensen traduir aquestes sancions amb serveis a la comunitat dels propis responsables, així ho avançava l’alcalde, Carles Motas, a la nostra emissora quan declarava: “considerem que els pares no tenen la culpa de les accions dels fills en les situacions que estan fora del seu control directe i que són els qui tenen actituds incíviques envers la comunitat els qui han d’assumir les conseqüències i restituir mitjançant serveis comunitaris les seves accions incíviques”.

Segons l’alcalde, s’està treballant per determinar quina ha de ser la traducció de l’import de les sancions en hores de serveis a la comunitat i s’establirà contacte amb entitats de la ciutat (Creu Roja, Caritas, VIMAR, etc.) per tal que admetin acollir-los perquè els realitzin.

Entre les accions incíviques més visibles destaquen els grafits i aquesta i altres actituds, de vegades de caire vandàlic, costen milers d’euros anuals al consistori a l’hora de reposar elements que són agredits. Un dels casos més recents ha estat la sostracció de la lletra “S” de la marca Guíxols a les poques hores de la seva instal·lació al passeig marítim, que pot haver estat responsabilitat tant d’un menor, que de ser localitzat, quan s’hagi fet efectiva aquesta modificació, hauria de fer treballs per a la comunitat, o bé d’un adult, al qual se li continuaria imposant la sanció econòmica que marca l’ordenança.

De tota manera, també es pensa poder aplicar a aquelles persones a les quals se’ls imposin sancions d’una altra mena i prefereixin realitzar aquest tipus de serveis en la proporció que correspongi al l’import de la sanció.

El més llegit

I després