El Ple Ordinari d’aquest mes de març s’avança a aquest dimecres 21:00 h. a proposta de Grup Municipal d’ERC, atès que el dijous és la diada en què s’ha convocat la Vaga General del 29M .

El portaveu del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de la ciutat, Jordi Vilà, ha manifestat que davant la celebració d’una jornada de vaga general, contra de la reforma laboral impulsada per govern del Partit Popular, on el més segur és que es sumin molts treballadors i treballadores de l’Ajuntament, entre ells el propi grup municipal d’ERC, fa poc viable dur a terme el ple amb normalitat.

Vilà també ha fet constar que: aquesta reforma laboral imposada pel govern absolutista del PP no servirà per a generar ocupació sinó per a destruir-ne, ja que abarateix i facilita l’acomiadament, elimina la resolució administrativa en cas d’ERO fent més fàcil la deslocalització de les empreses, entre altres coses i, en cap cas, aquesta és la via per fer disminuir l’atur o afavorir un model productiu de futur.

És per això que tant ERC com les JERC Guíxols han fet una crida a la mobilització contra una reforma laboral que és una agressió directa a les persones treballadores i, que a més, no ens reconeix el dret com a catalanes i catalans a dotar-se d’unes relacions laborals que siguin la garantia, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, d’una política productiva i industrial al servei de les necessitats d’aquest país.

 

Ordre del dia del Ple

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012 I EXTRAORDINARIA DE 15 DE MARÇ DE 2012

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DE L’EXERCICI 2011

4. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA DE MÚSICA DE L’EXERCICI 2011

5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM EMISSORA MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2011

6. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA REFERENT AL RDL 4/2012

7. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER UNA ACTIVITAT PRIVADA DE LA SRA. SÒNIA GENOHER VALENTÍ

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL SMU-10 TUEDA

9. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER A L’ANY 2012

10. APROVACIÓ DE DIFERENTS PLANS D’EMERGÈNCIA

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGUA QUE DES DE L’ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA ESTÀ DUENT A TERME EL SR. JAUME BONET MOLL

12. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

Podeu escoltar-lo en directe pel 107.0 FM i per Internet, a través del nostre web: www.rsf.fm on, l’endemà, el podeu escoltar en diferit i fins i tot baixar l’arxiu al vostre ordinador per conservar-lo.