Era una petita zona verda triangular que feia de frontera entre el grup d’habitatges del Sot dels Canyers i el CEIP Baldiri i Reixach (carrers de Corunya i Bilbao) per estar-se a l’ombra dels dos pins mentre els petits jugarien amb un parell d’elements infantils o els avis hi podrien fer tertúlia.
L’incivisme d’alguns propietaris de gossos, dels donants de menjar als coloms i dels qui no volen utilitzar els contenidors de forma racional, ha obligat a l’Ajuntament a recuperar aquest petit espai, totalment degradat, i a fer-ne una redistribució més pràctica facilitant alguns aparcaments prop dels dos àmbits.
És precisament en el que s’està treballant en els darrers dies a càrrec d’una brigada d’operaris que estan traçant la voravia on s’hi encabiran una dotzena de vehícles.
L’actuació urbanística, supervisada pels serveis tècnics municipals i que tindrà una durada d’un mes, consisteix en l’extracció de les vorades existents, l’excavació del paviment deteriorat pels pins, l’excavació de la terra vegetal de l’interior del parterre, la instal.lació de noves les noves vorades de formigó, la pavimentació de formigó, aglomerat asfàltic i la pintura.
L’import previst per aquesta millora municipal s’estima en uns 12.000 euros, íntegrament assumits pel Consistori.