En el darrer Ple del 31 de març, es va fer l’aprovació inicial del projecte de reforma de l’Escola Municipal de música. Coincidint amb aquestes dates es va celebrar una jornada de participació i de treball dels pares i mares que foren informats  per l’arquitecte redactor del projecte, Josep Ferrés Marcó, de les obres que es volen fer a l’Escola de Música i les seves fases. Hi eren, també, presents el director de l’Escola, Albert Mallol, junt amb la regidora d’Educació Fina Cosp i l’alcalde, Carles Motas.

En la sessió van sortir diferents aspectes sobre les obres, com el termini d’execució, els  materials a emprar, el tipus de solucions que dóna l’equip d’arquitectes a la rehabilitació de l’edifici de l’escola, situada al carrer de Capmany.

Entre les principals aportacions arquitectòniques hi ha la presència de grans obertures de vidre, l’eliminació d’un dels envans presents actualment a la planta baixa i la creació d’un auditori per fer actuacions de petit i mitjà format, ja sigui amb una platea interior o exterior.

L’increment d’aspectes en la seguretat de l’edifici, la construcció d’un ascensor i la reubicació d’alguns dels serveis completen, entre moltes altres propostes, les millores en aquest equipament municipal.