I després

Salut engega el programa d’atenció en salut mental infantil i juvenil

Compartiu aquesta història

El departament de Salut ha posat en marxa el programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental. Aquest servei es fa a domicili i està dirigit al jovent entre els 6 i 17 anys que es troba en una situació de complexitat per la seva vulnerabilitat sociofamiliar o pel seu estat psicopatològic. La finalitat del pla és abordar els casos de persones que necessiten una intervenció intensiva però que per la seva situació tenen dificultats per visitar-se als centres de salut mental o als hospitals de dia.

Des d’aquest programa es treballa amb equips de professionals que ofereixen una atenció continuada a domicili, com un psiquiatre infantil, un psicòleg clínic, un infermer especialitzat en salut mental, un educador social, un treballador social i un terapeuta ocupacional. Aquest equips atenen els infants i joves, com també a les seves famílies, en els aspectes psicosocials individuals i familiars fins que assoleixen l’estabilitat clínica suficient per poder assistir al centre de salut mental o l’hospital de dia.

L’equip de treball estableix un pla terapèutic individualitzat per a la persona i ajustat al seu entorn, treballant els aspectes pràctics de la seva vida quotidiana. La durada d’aquest suport és d’unes vuit setmanes, amb una mitjana de dues o tres visites a la setmana, com a mínim.

El més llegit

I després