I després

S’acosta la renovació del carrer Girona de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols començarà properament les obres d’urbanització del carrer Girona, una via que presentava nombroses mancances i que havia patit un deteriorament important en la seva superfície en els darrers anys. La durada prevista de l’obra és 9 mesos amb un pressupost d’1.003.712,64 €.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols començarà properament les obres d’urbanització del carrer Girona, una via que presentava nombroses mancances i que havia patit un deteriorament important en la seva superfície en els darrers anys. La durada prevista de l’obra és 9 mesos amb un pressupost d’1.003.712,64 €.

Tal i com ha expressat el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, “les obres a aquest carrer eren una clara demanda ciutadana per l’estat de degradació a què havien arribat diferents punts de la via”. El tram en el qual s’actua és pràcticament tot, des del carrer de Joan Maragall fins al de les Eres, amb una superfície de 2.200 m2 en total.

La pavimentació a la zona de la vorera serà de llosa de formigó de 60×40, grisa. La calçada serà asfaltada i tot quedarà al mateix nivell. Una rigola de 40×30 farà de separador visual i estarà també col·locada en el centre per a la recollida d’aigües residuals.

També es reordenen els cables, que van o bé trenats o bé sota la via. S’executa una nova xarxa que separa l’aigua de clavegueram de la potable i es manté la xarxa de gas existent. El projecte compleix les normatives en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

A la confluència entre el carrer de Girona i el carrer de les Eres hi haurà una placeta en la qual s’hi preveu col·locar una font pública d’aigua potable i bancs de fusta, un material que ha de tenir necessàriament el certificat de fusta d’origen sostenible. En aquesta mateixa placeta es preveu que s’hi col·loqui arbrat.

No es preveu l’enderroc de cap edificació existent, però sí que s’hauran d’adaptar els guals i accessos de vianants a la nova rasant. La reforma preveu també canviar les línies elèctriques existents, per tal de reduir el risc d’avaries i càrregues de tensió provocades per avaries en línies envellides. Els punts de llum es mantindran.

Al centre de la via, de forma longitudinal, es farà una nova canonada d’aigües plujals. A nivell de mobiliari urbà, es preveu la col·locació de 10 papereres en cada cruïlla i també 82 pilones en el recorregut, al costat est.

Imatge del carrer Girona un cop estigui finalitzada l’obra.

 

El més llegit

I després