I després

Renovació conveni UEC i aportació geriàtrics

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu i la Generalitat de Catalunya, han renovat el conveni per al manteniment de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), que la regidora de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols declara a la nostra emissora que “és una eina importantíssima per poder atendre a aquell conjunt d’alumnes que, per determinades raons, tenen una sèrie de problemes detectats en l’àmbit de l’educació secundària”.

Hi ha situacions i determinats moments en què cal extreure una sèrie de nois i noies dels instituts per tal d’impartir-los-hi una educació especialitzada i determinada en atenció a la problemàtica que viuen.

De tota manera aquests alumnes no es desvinculen dels instituts als quals pertanyen (IES Sant Feliu i IES Sant Elm) i l’objectiu és que, a través d’aquest procés, finalitzin l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori). És per això que són els propis instituts els qui posaran nota i els qui procuraran que aquests alumnes acabin amb una determinada especialització en alguna professió o bé ofici dels que s’estan impartit a Sant Feliu.

Segons la regidora, “la intenció és que no quedin fora del sistema educatiu sinó que puguin continuar essent atesos d’una forma personal, adaptada a la seva problemàtica i que no perdin la possibilitat de rebre formació de qualitat”.

Les classes a aquests alumnes s’imparteixen a l’antiga nau de SACME a Calasanç, on s’imparteix el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment de vaixells, i a l’edifici de Les Vetlladores .

Aportació als geriàtrics

L’Ajuntament ha anunciat que ha fet una aportació dins del que és l’exercici del 2012, de 141.000 euros al Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran. És l’aportació de la segona fase dels 247.000 euros que es fa anualment a aquest consorci per tal de mantenir les dues residències geriàtriques dins de l’àmbit de la xarxa pública, donant places a la gent gran que, en un moment determinat, tant de forma voluntària de bé de forma necessària hagin d’accedir a ambdues residències. Aquestes partides es destinen tant a inversions com a manteniment.

El més llegit

I després