I després

REMODELACIÓ DELS JARDINS JULI GARRETA

Compartiu aquesta història

Ja han començat els treballs d’adequació parcial dels Jardins Juli Garreta, que varen quedar pendents per la proximitat de la temporada turística i que, des de l’Àrea d’Urbanisme s’apuntava que tenen com a objectiu realitzar un canvi estètic que millori i dignifiqui els jardins per obtenir un espai més diàfan per a les activitats diverses que s’hi porten a terme amb l’eliminació d’obstacles, reforç de la connexió elèctrica i espais més amplis per acollir activitats festives i de lleure, ja que es dóna la circumstància que en aquest àmbit han anat augmentant els usos com a punt de celebració de nombroses activitats populars. El sobreús d’una zona projectada com a passeig, s’havia anat convertint, doncs, en un espai de fires, trobades, aplecs, concerts, etc. que, en quedar petit s’afectava als parterres i patia algunes disfuncions com ara talls de llum.

La superfície afectada és d’uns 2.000 m² en el sector que abans acollia la màquina del tren, un espai on s’estan enretirant els dos parterres longitudinals de cada extrem i es substituiran per jardineres individuals d’acer-corten a cada arbre, que tindran unes dimensions més reduïdes, disposaran d’un nou enjardinament, i això alhora permetrà eixamplar l’espai. Els dos parterres transversals es mantindran per protegir els quatre xiprers existents i els escocells tindran unes dimensions que permetin el manteniment de tots els arbres existents actualment.

A la part central de l’espai es planteja l’execució d’un paviment de terra estabilitzada (sauló sòlid), amb recollides puntuals de l’aigua de pluja. Als espais laterals del passeig s’instal·larà un nou sistema de drenatge i se substituirà la capa de sauló superficial.

Quant als serveis, es planteja la millora d’instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal·lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum.

L’obra, que ja ha començat, durarà unes cinc setmanes, i té un cost de 57.025 euros

El més llegit

I després