I després

REGULARITZACIONS DE L’IBI A SFG

Compartiu aquesta història

El Ministeri de Hisenda està realitzant regularitzacions d’IBI de finques que s’havien modificat sense actualitzar el seu nou valor cadastral.
Els casos més freqüents son habitatges de més de 100 anys que s’han rehabilitat, encara que hi ha altres casuístiques com xalets que han construït piscines sense declarar, edificis que s’hi ha construït un pis més i garatges que s’han reconvertit en part de l’habitatge, tots ells sense actualitzar el seu nou valor cadastral a Hisenda.
Aquestes regularitzacions formen part d’una campanya que va iniciar el Ministeri d’Hisenda el 2013 i que preveu que duri fins al 2016 en la qual tenen intenció d’inspeccionar tots els habitatges del territori nacional excepte els del Pais Vasc i Navarra, segons es pot constatar a la pàgina web del Ministeri.
Segons el calendari previst, el 2014 s’estan realitzant regularitzacions a uns 340 municipis entre els quals es troba la nostre ciutat i 11 ciutats més de la província de Girona. A tal efecte, Hisenda ha contractat una empresa externa per fer les comprovacions.
Els veïns afectats rebran un acord d’inici de la regularització i podran sol·licitar audiència així com presentar les al·legacions que estimin oportunes. Posteriorment rebran la liquidació de la taxa de regularització cadastral de 60.-€ que hauran de pagar a més de la regularització dels seus impostos de l’any en curs i fins a 4 anys enrere.
Per facilitar aquests pagaments endarrerits l’Ajuntament ofereix la possibilitat de periodificar aquest pagament en 3 anys.
Segons la regidora de Serveis Econòmics Dolors Ligero, no es tracta d’una revisió cadastral generalitzada per actualitzar el valor cadastral que afectaria a tots el propietaris, ni d’ una inspecció cadastral que comportaria importants sancions, sinó que es només una regularització que afecta a aquells que no havien actualitzat les característiques que les seves finques.

El més llegit

I després