L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons Albó, va decretar la pròrroga del pressupost municipal de l’any passat per al present exercici, en vista que els nous comptes de l’Ajuntament i l’emissora municipal per al 2015 encara no s’han enllestit, entre altres qüestions, per les diferències de criteri entre els dos grups del govern, informa El Punt Avui. Hi hauria la possibilitat d’exhaurir el mandat amb els números de 2014, però Albó explicava fa uns dies que l’objectiu és presentar el projecte de pressupost per al nou exercici “d’aquí a uns vint dies”, al febrer.
El fet que els últims pressupostos municipals s’hagin aprovat amb retard, un cop iniciat l’exercici, ha suscitat aquest mandat les crítiques dels grups de l’oposició, especialment de Tots per Sant Feliu (TSF). Ahir, però, l’alcalde restava transcendència a l’endarreriment, ja que “dels últims 14 pressupostos anuals, només 2 es van aprovar el desembre de l’any anterior”. Durant el mandat de TSF al govern, primer amb el PSC, ERC i ICV, i després amb CiU, Albó recordava que el grup duia l’àrea de Serveis Econòmics i tres dels quatre pressupostos es van aprovar amb l’exercici ja començat.
L’alcalde argumentava que el marc normatiu imposat pel govern de l’Estat “ha canviat moltíssim”, i que sovint les modificacions s’han d’introduir sobre la marxa, com ara en la valoració de les regles de despesa o en l’estructura en què s’han de basar els comptes. Entre els aspectes que queden per tancar, Albó esmentava el capítol de personal, sotmès aquest cop a canvis en la percepció del complement específic que encara estan oberts a les al·legacions de funcionaris i laborals. Fora d’això, l’alcalde defensa que l’endeutament s’ha reduït al 49%, que s’invertirà sense haver de recórrer a crèdits i que el cobrament fraccionat dels tributs facilita el pagament a les famílies però complica la gestió als funcionaris