El projecte de millora de la planta de compostatge del complex de tractament de residus de Solius amb la finalitat d’ampliar la vida útil de l’abocador preveu una planta de compostatge que podrà tractar 20.000 tones de fracció orgànica de residus municipals l’any. Segons informa el Punt Avui, es preveu també l’activació de les fases II i III del dipòsit de residus existent, amb una capacitat útil per a la disposició de residus municipals d’1,11 milions de metres cúbics i 798.000 metres cúbics, respectivament. Aquests dipòsits no admetrien, segons l’informe d’impacte ambiental, residus perillosos. Es condicionarà també un nou vas de disposició i millora d’explotació amb nau de premsatge al paratge de Can Duran, al terme de Santa Cristina d’Aro, i al paratge VT Sant Llorenç a Llagostera. Aquesta oficialització de la declaració d’impacte ambiental –l’aprovació és de l’abril passat– representa un pas més per treure tot el rendiment que consideren que es pot treure de la planta actual.La vida útil de l’abocador controlat de Solius estava arribant a la fi i amb aquest projecte es vol allargar. Aquesta era d’uns tres anys, segons els càlculs que s’havien fet públics al voltant de l’any 2013, moment en què es va impulsar l’ampliació de l’espai útil per abocar-hi residus.L’informe ambiental favorable al projecte assegura que l’ampliació (dins del mateix complex) no modifica “significativament” l’estat inicial de l’activitat del complex. També s’esmenten diverses mesures correctores per minimitzar l’impacte en el medi receptor, com per exemple tenir cura amb les zones que envolten el complex pel cantó oest i pel nord, i es recomana, especialment, tenir cura de la població de suros. S’especifica també que s’ha d’evitar la tala d’arbres i que la xarxa d’aigües residuals, lixiviats i altres vinculades a les instal·lacions hauran de quedar aïllades del sistema de recs naturals, i s’hauran de prendre mesures perquè no es produeixin filtracions o abocaments fortuïts.