L’Ajuntament ha obert un procés selectiu per cobrir definitivament una plaça de tècnic/a superior d’administració general, en torn lliure, mitjançant concurs oposició.

Consulteu-ne tota la informació fent clic aquí.