I després

Procés selectiu per cobrir definitivament una plaça de conserge d’instal·lacions municipals en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual

El consistori de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que engega un nou procés selectiu per cobrir definitivament en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, una plaça de conserge a temps parcial, inclosa a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Compartiu aquesta història

El consistori de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que engega un nou procés selectiu per cobrir definitivament en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, una plaça de conserge a temps parcial, inclosa a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb una jornada del 57,14%, mitjançant concurs oposició.

Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part a l’esmentat procés, es podran presentar del dia 1 al 31 de gener de 2022 (ambdós inclosos), en el Registre General d’aquest Ajuntament o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Enllaç directe a la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El més llegit

I després