I després

PRESENTAT EL PUNT DE MEDIACIÓ DE SFG

Compartiu aquesta història

El passat dimecres es va presentar el Punt d’Informació de la Mediació (PIM) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en conveni amb l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA per tal d’impulsar i difondre, dins de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Sant Feliu, la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils en general, a través d’un Punt d’Informació sobre la Mediació de conflictes, punt que atendrà amb cita prèvia al Centre Cívic Vilartagues els dijous a la tarda. Per informació cal trucar al 972 82 01 01.
La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per a tothom.
Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que col·laboren per trobar la millor resposta als problemes generats per un conflicte i els mediadors són professionals amb titulació universitària i amb una formació específica en resolució de conflictes establerta per llei, que facilita el diàleg, la cooperació i l’assoliment d’acords plenament consensuats.
Sobre els avantatges de la resolució de conflictes es va destacar que: Permet i facilita la comunicació entre les persones per gestionar les diferències amb uns resultats positius del 80% destacant la confidencialitat, el respecte, a través d’un procés àgil que estalvia llargs contenciosos i el resultat del qual es pot elevar a públic per mitjà del notari o del jutjat, sempre de mutu acord.
La mediació pot ser especialment útil en les relacions familiars, en la convivència ciutadana, en l’àmbit civil i mercantil, en el penal, en l’educatiu, en l’organitzacional i en qualsevol altra situació en la que sorgeixi un problema entre dues o més persones, la mediació ajuda a trobar la millor resposta.
El servei serà prestat directament per professionals de la mediació de conflictes membres de l’ Associació ACDMA i homologats pel CMDPC i tindrà les següents funcions:
a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació
b) Orientar i atendre a les persones interessades en la mediació
c) Informar dels valors, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació
d) Informar que tot el procés d’orientació i informació, també anomenat PRE-MEDIACIÓ, és gratuït per a la ciutadania. Alhora s’informarà del cost del procés de mediació en el cas que aquesta sigui viable, les parts la sol.licitin i la MEDIACIÓ pròpiament dita s’iniciï.
e) Informar al ciutadà sobre la possibilitat de gaudir de la gratuïtat de la Mediació. En aquest cas se l’adreçarà al SOJ que es correspongui, per que rebi la informació i si s’escau, tramitin la petició de Asistencia a la Justícia Gratuïta (AJG).

El més llegit

I després