I després

PREGUNTES AL GOVERN I NOTA DE PREMSA DE LA CUP

Compartiu aquesta història

En el Ple Municipal Ordinari del passat dijous es va poder arribar als precs i preguntes i la CUP va tornar a incidir en el projecte del futur museu Carmen Thyssen, en alguns aspectes de l’actual exposició i en l’herència dels germans Anlló.

La Candidatura d’Unitat Popular havia entrat preguntes per escrit dividides en blocs però en aquest ple el regidor de Cultura, Jordi Vilà, es trobava fora de Sant Feliu i també es va donar el cas que algunes de les preguntes no estaven en disposició de la secretària accidental i el regidor Aniol Negre tampoc les tenia a mà, però després les va fer públiques a les xarxes socials amb una nota de premsa annexa:

Bloc 1
A què s’han destinat els beneficis econòmics de la venda de cadascun del immobles de l’Herència Anlló? A què es preveu destinar-los els que encara no s’han gastat?
Hi ha el projecte redactat per habilitar l’Hotel Mediterráneo per Habitatge de Lloguer Social? El poden fer públic? Ens el poden facilitar?
En quin estat o fase es troba el projecte? Quan es preveu que comencin les obres d’acondicionament? Quan es preveu que hi puguin entrar famílies a viure-hi?
Quin projecte té l’Ajuntament per cadascuna de la resta de propietats provinents de l’Herència Anlló que no s’han subhastat?
Hi ha converses amb la Generalitat? En quina fase o etapa estan?

Tot i ser preguntes detallades i concretes, la resposta, per part del mateix alcalde va ser: “Hi estem treballant i de seguida que tinguem més informació li podem fer arribar”

Bloc 2
Quan hi ha exposicions a l’Espai Thyssen, no és possible visitar només el Museu d’Història, sinó que es paga una entrada conjunta que permet visitar-ho tot. Quina part del cost de l’entrada va destinat al Museu Thyssen i quina al Museu d’Història?
Quina és l’empresa que actualment s’encarrega de contractar el personal que treballa al Museu Thyssen? Sempre ha estat la mateixa? En cas negatiu, quina empresa ho havia fet en cadascuna de les antigues exposicions? Qui, com i amb quins criteris es va seleccionar l’empres aencarregada de seleccionar el personal? Quant de personal ha estat contractat en cadascuna de les diferents exposicions temporals que hi ha hagut a l’Espai Thyssen? Amb quines categories professionals? Quins tipus de contractes? Amb quines condicions laborals (salari, horaris, hores extra…)
Hem vist que s’han publicat al BOP, les subvencions per les entitats culturals. A la quantia de la subvenció hi posa un import de 10.841,00€. Aquesta xifra és el total a repartir entre totes les associacions que demanin una subvenció? ¬¬¬¬O de quina manera es reparteixen els diners entre totes les associacions?

Les preguntes del Bloc 2, van ser respostes també pel senyor alcalde de la següent manera: “Aquestes preguntes de detalls les consulto i li faré arribar la resposta de seguida que la tingui.”

Bloc 3
Quins són els costos de cadascun dels avantprojectes relacionats amb el Museu Thyssen?
Hi ha redactat un Pla de Viabilitat Econòmica pel Museu Thyssen? El poden fer públic? Ens el poden passar?
Hi ha redactat un Estudi d’Impacte Econòmic pel projecte del Museu Thyssen? El poden fer públic? Ens el poden passar?
Hi ha redactat un Pla de Viabilitat Econòmica pel Museu Thyssen? El poden fer públic? Ens el poden passar?
Hi ha redactat un Estudi d’Impacte Econòmic pel projecte del Museu Thyssen? El poden fer públic? Ens el poden passar?
Quin tipus de dispositiu policial hi havia desplegat el dia de la inauguració de l’exposició “Natura en Evolució”?
Qui i com es va organitzar. Per quin motiu? Amb quin objectiu?
Per quin motiu es va perimetrar la zona de l’Arc de Sant Benet fins al Teatre i el Museu d’Història?

Nota de premsa:

FALTA DE TRANSPARÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
En el darrer ple municipal, la CUP Guíxols vam entrar per escrit un seguit de preguntes detallades i concretes sobre el Museu Thyssen, i la gestió dels immobles de l’Herència Anlló.

Les preguntes feien referència a l’impacte i la viabilitat econòmica que tindrà el Thyssen, el cost dels avantprojectes, les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’Espai Thyssen en les diferents exposicions temporals, i el futur del Museu d’Història de la Ciutat.

Inexplicablement, la meitat de les preguntes que vam entrar, tot i haver seguit tot els passos correctament, i haver rebut la notificació per correu electrònic de tràmit iniciat correctament, es van perdre.

Per aquest motiu, tornarem a entrar les preguntes “perdudes” pel pròxim ple. I perquè el regidor a qui anaven dirigides les preguntes, el sr. Jordi Vilà, casualment, es trobava fora de la ciutat. Esperem que pel pròxim ple hi hagi temps d’arribar al punt de precs i preguntes, ja que normalment no s’hi arriba.

El cas és, que el govern i l’alcalde no van respondre a cap de les preguntes. La seva resposta va ser: “hi estem treballant” i “quan tinguem la informació li farem arribar”

És curiós que havent entrat les mateixes preguntes en altres ocasions, i ja fa molt de temps des de la primera vegada, la resposta sigui que hi segueixen treballant, i que encara no tenen la informació per enviar-nos.

Qui no té res a amagar, respon amb claredat i a la primera.

Sense dubte és un cas de falta de transparència per part de l’Ajuntament en dos aspectes delicats: El Museu Thyssen, on es preveuen gastar 5,8 Milions d’€ en un projecte de dubtosa viabilitat econòmica, i sense consultar a la població.

I els immobles de l’Herència Anlló, que en comptes de destinar-los a Habitatge de Lloguer Social com pertocaria, i fins hi tot com es va comprometre l’Ajuntament ja fa més d’1 any, hi volen fer-hi hotels.

Des de la CUP Guíxols seguirem lluitant per obtenir respostes, per il·luminar el que el govern vol mantenir a l’ombra i per oposar-nos a projectes opacs”.

El més llegit

I després