I després

Ple Municipal Ordinari del mes de juliol, aquest dijous a les 9 del vespre

Aquest dijous 25 de juliol, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un Ple Municipal Ordinari.

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 25 de juliol, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un Ple Municipal Ordinari.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar aquí.
Aquesta es l’ordre del dia:

 

Part resolutiva:

1- Aprovar l’esborrany de l’acta anterior.

2- Donar compte dels decrets d’Alcaldia, acords de Junta de Govern i altres qüestions d’interès.

3- Aprovació inicial del suplement de crèdit SC004/2019 per a l’augment de retribucions del 0,25% al personal de l’ajuntament amb efectes 1/7/19.

4- Aprovacio inicial del suplement de crèdit SC002/2019 per a l’augment de retribucions del 0,25% al personal de l’Emissora Municipal amb efectes 1/7/19.

5- Aprovacio inicial del suplement de crèdit SC002/2019 per a l’augment de retribucions del 0,25% al personal de l’Escola de Música amb efectes 1/7/19.

6- Aprovació inicial de la transferència de crèdit TC005/2019 per a les hores extraordinàries de la Brigada Municipal previstes pel 2019.

7-Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual pel mandat 2019-2023.

8- Projecte d’urbanització del carrer del Doctor Rovira cantonada amb carrer Pecher.

9- Proposta per a l’eradicació de l’ús del Glifosat en el terme urbà de Sant Feliu de Guíxols.

10- Proposicions urgents

 

Part de control:

11-Precs i preguntes

El més llegit

I després