I després

PLE MUNICIPAL ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AQUEST DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 31 de gener, a les 21:00 hores, se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes.
El podeu escoltar en directe pel 107.0 o bé a través del nostre web clicant aquí.
Un cop acabat el podeu escoltar en diferit i descarregar aquí.

Aquesta és l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions d’interès.
3. Modificació de la guia bàsica de la funció interventora.
4. Baixa de drets pendents d’exercicis tancats (2018) – Ajuntament.
5. Baixa de drets pendents d’exercicis tancats (2018) – Escola de Música.
6. Aprovació del pla normatiu de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2019.
7. Recurs de reposició interposat en relació a l’acord de ple de 25-10-18 sobre la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat laboral privada.
8. Sol·licitud de compareixença del regidor delegat d’urbanisme.
9. Moció per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia també des del municipi.
10. Moció per fomentar i protegir els drets dels animals.
11. Renúncia del càrrec de regidor del senyor Aniol Negre.
12. Proposicions urgents.

PART DE CONTROL

13. Informació als regidors i control dels òrgans de govern.
14. Precs i preguntes.

 

El més llegit

I després